EAS Teknolojisi

Yeni ve inovatif bir teknoloji olan EAS Teknolojisi havadan %98 ve üzeri verimle elde edilen oksijen, plazma reaktör cihazından 50.000 v ve üzeri gerilim altında geçirilerek elde edilen iyon, elektron ve nötr atom karışımı, iyonize olmuş oksijenin plazma halidir.

Plazma oksijen, soğurduğu fotonları salıvermesi ve elektron hareketleri vasıtasıyla kovalent bağları parçalamak için yeterli elektrik enerjisine sahiptir.

Atmosferik soğuk plazma teknolojisi son yirmi yıldır tıp, tarım ve gıda gibi bir çok alanda uygulamalarında başarı ile test edilmiş ve edilmektedir.

Etki mekanizmalarının çeşitliliği ve diğer teknolojiler ile birleştirilebilmesini sağlayan uygulama esnekliği sayesinde, doğa ve yaşam bilimleri için yenilikçi, çevre dostu ve ekonomik çözümlerin sunulmasında zengin bir biyoteknolojik kaynaktır.

Uygulama Alanları

Sistem uygulanan tüm alanlarda dezenfeksiyon sağlamaktadır.
Enerjilendirilmiş oksijen ozon değildir. En gelişmiş «ileri oksidasyon» arıtma teknolojisi olarak tanımlanabilir.


Hava


Su ve Atık Su


Petrol ve Gaz


Koku Giderimi


Jeotermal

Hava

Havaya yapılan uygulamada havada ve havanın temas ettiği yüzeylerde mikrobiyolojik yükü azaltır, küf oluşumunu önler.

Havada bulunan birçok bakteriyi yok ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle AVM, Hastaneler, toplu taşıma gibi alanlarda etkin olduğu gözlemlenmiştir.

Su ve Atık Su

İçme suyu, çevresel sular, foseptik, çöp sızıntı suyu ve kanlı su ile yapılan çalışmalarında tam dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Suyun ve atık suyun özelliklerine göre %90-99 oranında arıtma sistemleri ile birlikte geri kazanım sağlanmaktadır. Suya uygulandığında su içerisinde saptanmış olan bakterilerin gideriminin sağlandığı analiz sonuçları ile tespit edilmiştir.

Yüksek iletkenlik ve kirliliğe sahip atık sularda, çözünmüş ağır metal tuzlarını ve çeşitli birleşiklere sahip sular hiçbir kimyasala ihtiyaç duymadan renk giderimi sağlanmaktadır. Kamono renk giderici kimyasal kullanmadan çıkış değerleri standardına uygun deşarj sağlar.

Petrol ve Gaz

Petrol kuyularından çıkan ham petrol bir seperasyon sürecinden geçirilir ve petrol içindeki su ayrıştırılır.

Ayrıştırılan su içeriğinde emülsiyon ve çözünmüş şekilde petrol yağı, ağır metaller, organik yükler, tuzlar, kimyasal maddeler ve hidrojen sülfür içermektedir, bu nedenle arıtılması gerekmektedir.

Kamono atık su arıtma sistemi ile hiçbir kimyasal kullanmadan çok düşük maliyet ile petrol seperasyon suları arıtılabilmektedir.

Koku Giderimi

Kamono baca arıtımı ve koku gideriminde kesin sonuç sunmaktadır. Endüstriyel mutfak bacalarında, foseptik toplama çukurlarının bacalarında, balık yemi fabrikalarında, çimento fabrikalarında kömür yakma bacalarında ve bunun gibi pek çok yerde baca gazı yıkama sistemi ile hem kimyasalları parçalamakta hem de kokuyu tamamen önlemektedir.

Jeotermal

Bacadan atmosfere deşarj edilen NCG gazı içerisindeki yüksek ppm Hidrojen Sülfür emisyonunun Çevre Bakanlığınca izin verilen limit değerlerinin altına düşürülmesi Kamono ile hiçbir kimyasal kullanılmadan sağlanmaktadır.